Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye Sağlık Sektörünün Araştırılması ve Geliştirilmesi: Türkiye, Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Açısından Ne Kadar Avrupalı? [ABSAM-TSHANKA]

Ar-Ge’ye dayalı inovatif, özgün, yaratıcı ve kullanılabilir bilgi üreten ABSAM, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde Türkiye sağlık sektörünün araştırılması ve geliştirilmesi kapsamında “Türkiye, Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Açısından Ne Kadar Avrupalı? [ABSAM-TSHANKA]” projesini başlatmıştır.

Proje hakkında daha fazla bilgi almak, projeye sponsor olabilmek ve/veya katkı yapabilmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz.