Hakkımızda

Misyon, Vizyon & Değerler

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi; sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık sistemlerinin başta politika, yönetim ve ekonomi boyutları olmak üzere, ilgili diğer alanlarda danışmanlık, araştırma, eğitim yazılım ve yayın faaliyetlerini/hizmetlerini entegre bir şekilde gerçekleştirmek suretiyle Ar-Ge’ye dayalı yenilikçi, özgün, yaratıcı ve kullanılabilir bilgi üreterek “yaşama yıllar ve yıllara yaşam katmak”, böylece toplumsal gelişmeye katkı sağlamak amacıyla 2013 yılında kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir Ar-Ge ve inovasyon kuruluşudur.

Ar-Ge’ye dayalı inovatif araştırma ve analizler yoluyla sağlık, sağlık hizmetleri, sağlık politikaları ve ilgili diğer alanların geliştirilmesine ve bunlarla ilgili kararların alınmasına yardımcı olmak ve böylece bu alanlarda yenilikçi ve disiplinlerarası düşünce ve eylemin gelişmesine katkı yapmak ABSAM’ın temel hedefleri arasında yer almaktadır.

ABSAM’ın faaliyet alanına giren başlıça konular arasında; “Avrupa Birliği, sağlık, sağlık hizmetleri, sağlık politikaları, sağlık turizmi, sağlık sistemleri, sağlık sigortacılığı, sağlık finansmanı, ödeme sistemleri, sağlık insangücü, sağlık ekonomisi, sağlık teknolojileri (ilaçlar, tıbbi cihazlar, malzemeler, bilgi ve bilişim teknolojileri), sağlık ve hastane yönetimi, sağlık ve toplum (sağlık sosyolojisi), sosyal politikalar, sosyal güvenlik (sosyal hizmetler, sosyal yardımlar, sosyal sigortalar), sağlık ve sosyal güvenlik reformları, ekonomik değerlendirme teknikleri, maliyet analizleri, sağlık harcamaları, risk analizleri, kullanım yönetimi araştırmaları, klinik araştırmalar, fizibilite ve yatırım çalışmaları, epidemiyolojik araştırmalar, piyasa araştırmaları, performans ölçümleri ve araştırmaları, memnuniyet araştırmaları, fiyatlandırma, ruhsatlandırma, pazar erişim, halk sağlığı, akreditasyon, kalite yönetimi, insan kaynakları, sağlık hukuku, işyeri sağlığı ve güvenliği ve ilgili diğer alanlar” yer almaktadır.

Felsefemiz

Bilim değirmenindeki taşların körelen dişleri ancak ve ancak bilgi ile bilenir. Bilginin suyu ise; araştırmak, okumak, düşünmek, tartışmak, yazmak ve paylaşmaktır. Hasan Hüseyin Yıldırım

Misyonumuz

ABSAM’ın misyonu; sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık sistemlerinin başta politika, yönetim ve ekonomi boyutları olmak üzere, ilgili diğer alanlarda danışmanlık, yazılım, araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerini/hizmetlerini entegre bir şekilde gerçekleştirmek suretiyle Ar-Ge’ye dayalı inovatif, özgün, yaratıcı ve kullanılabilir bilgi üreterek “yaşama yıllar ve yıllara yaşam katmak”, böylece toplumsal gelişmeye katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz

ABSAM’ın vizyonu; sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık sistemlerinin başta politika, yönetim ve ekonomi boyutları olmak üzere, ilgili diğer alanlarda danışmanlık, yazılım, araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerini/hizmetlerini entegre bir şekilde gerçekleştirmek suretiyle Ar-Ge’ye dayalı inovatif, özgün, yaratıcı ve kullanılabilir bilgi üretme noktasında uluslararası düzeyde bir referans merkezi haline gelmektir.

Değerlerimiz

  • ABSAM yaşama yıllar ve yıllara yaşam katmak için çalışır.
  • ABSAM faaliyetlerini Ar-Ge temelli inovasyon anlayışı ile gerçekleştirir.
  • ABSAM faaliyetlerinde objektif, tarafsız ve bağımsız hareket eder.
  • ABSAM faaliyetlerinde etik kurallara bağlı olarak hareket eder.
  • ABSAM faaliyetlerinde güvenilirlik ve dürüstlük ilkelerini benimser.
  • ABSAM’ın en büyük sermayesi, bilimsel ahlak ve kültür temeline dayalı elde edilen bilgi sermayesidir.
  • ABSAM müşteri odaklıdır, müşteri beklentilerine duyarlıdır ve müşteri beklentilerinin en iyi şekilde karşılanması için çalışır.
  • ABSAM gerçekleştirdiği işlerin kalitesinden sorumlu olup, sürekli kalite iyileştirme yoluna gider.