Hizmetler ve Uzmanlık

Hizmetlerimiz

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi; sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık sistemlerinin başta politika, yönetim ve ekonomi boyutları olmak üzere, ilgili diğer alanlarda danışmanlık, araştırma, eğitim yazılım ve yayın faaliyetlerini/hizmetlerini entegre bir şekilde gerçekleştirmek suretiyle Ar-Ge’ye dayalı yenilikçi, özgün, yaratıcı ve kullanılabilir bilgi üretir.

Danışmanlık

ABSAM; başta sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık politikaları olmak üzere, amacı ile ilgili ve çalışma alanına giren konularda; ulusal ve/veya uluslararası düzeydeki her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşlara, şahıslara, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına her türlü danışmanlık hizmetlerini verir.

Araştırma ve Analiz

ABSAM, amacı ile ilgili ve çalışma alanına giren konularda Ar-Ge’ye dayalı inovatif araştırma ve analizler yoluyla sağlık, sağlık hizmetleri, sağlık politikaları ve yukarıda belirtilen ilgili diğer alanların geliştirilmesine ve bunlarla ilgili kararların alınmasına yardımcı olur.

Eğitim

ABSAM; amacı ile ilgili ve çalışma alanına giren konularda ulusal ve/veya uluslararası düzeydeki her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşlara, şahıslara, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına her türlü eğitim hizmetini yüz yüze ve/veya bilgi iletişim teknolojilerini (uzaktan eğitim gibi) kullanarak verir.

Eğitimlerimiz

 • Avrupa Birliği, Sağlık ve Sağlık Politikaları
 • Sağlık Turizmi
 • Sağlık ve Siyaset
 • Sağlık Finansmanı, Sağlık Sigortacılığı ve Ödeme Sistemleri
 • Sağlık Ekonomisi, Farmakoekonomi ve Sağlık Teknolojileri
 • Sağlık İnsangücü Politikaları ve Analizi
 • Sağlık ve Hastane Yönetimi
 • Sağlık Sistemleri
 • Sosyal Politikalar, Sosyal Güvenlik, Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler
 • Sağlık ve Toplum (Sağlık Sosyolojisi)
 • Sağlık Hukuku
 • İşyeri Sağlığı ve Güvenliği
 • Diğerleri

Eğitim talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Yazılım

ABSAM; amacı ile ilgili ve çalışma alanına giren konularda her türlü yazılım faaliyetlerini gerçekleştirir ve/veya yaptırır.

Yayın

Misyonumuzun bir parçası olarak, ABSAM; faaliyetlerinin çıktılarını kullanarak halk, akademik camia, kamu ve özel sektör çalışanları ve başta sağlık politikası, ekonomisi ve yönetimi uzmanları olmak üzere ve ilgili diğer kişiler için kitaplar, raporlar, makaleler, dergiler ve bloglar yayınlar.

ABSAM amacı ile ilgili ve çalışma alanına giren konularda her türlü yayın faaliyetlerini basılı ve/veya elektronik ortamda temelde beş kulvarda gerçekleştirir:

 • Kitaplar
 • Raporlar
 • Makaleler
 • Dergi-Absağlık
 • Blog-Sağlık ve Siyaset

Konferans & Kongre

ABSAM; amacı ile ilgili ve çalışma alanına giren konularda ulusal ve/veya uluslararası düzeyde sempozyum, kongre, konferans, çalıştay, panel, vb. gibi toplantılar/etkinlikler gerçekleştirir. Bu bağlamda 2015  yılından itibaren yılda bir kez gerçekleştirilecek olan ve Türkiye ile Avrupa sağlık politikası camiasındaki paydaşları buluşturmayı amaçlayan uluslararası bir organizasyon olarak Türkiye-Avrupa Sağlık Forumu [TASF] Konferansı/Kongresi planlanmaktadır.