Hizmetler ve Uzmanlık

Uzmanlık Alanlarımız

 • Avrupa Birliği, Sağlık ve Sağlık Politikaları
 • Sağlık Turizmi
 • Sağlık ve Siyaset
 • Sağlık Finansmanı, Sağlık Sigortacılığı ve Ödeme Sistemleri
 • Sağlık Ekonomisi, Farmakoekonomi ve Sağlık Teknolojileri
 • Sağlık İnsangücü Politikaları ve Analizi
 • Sağlık ve Hastane Yönetimi
 • Sağlık Sistemleri
 • Sosyal Politikalar, Sosyal Güvenlik, Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler
 • Sağlık ve Toplum (Sağlık Sosyolojisi)
 • Sağlık Hukuku
 • İşyeri Sağlığı ve Güvenliği
 • Diğerleri