Yayınlar

Yayınlar

ABSAM, misyonunun bir parçası olarak; faaliyetlerinin çıktılarını kullanarak halk, akademik camia, kamu ve özel sektör çalışanları ve başta sağlık politikası, ekonomisi ve yönetimi uzmanları olmak üzere ve ilgili diğer kişiler için kitaplar, raporlar, analizler, makaleler, dergiler ve bloglar yayınlar.

ABSAM amacı ile ilgili ve çalışma alanına giren konularda her türlü yayın faaliyetlerini basılı ve/veya elektronik ortamda temelde beş kulvarda gerçekleştirir:

  • Kitaplar
  • Raporlar
  • Analizler
  • Makaleler
  • Blog-Sağlık ve Siyaset